dr-lukaszcwalina-foto-png

O mnie

KARIERA NAUKOWA PASJA

.

 

W 2001 roku ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM). Jako absolwent w 2002 r. rozpocząłem pracę w Klinice Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego SUM – gdzie do 2015 roku byłem asystentem.

 

W 2015 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych po obronie dysertacji poświęconej efektom implantacji soczewek dedykowanych do rowka rzęskowego u pacjentów z rzekomosoczewkowością i współistniejącym astygmatyzmem.

.

.

 

W trakcie swojej kariery naukowej i zawodowej uczestniczyłem w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach oraz sympozjach branżowych. Dodatkowo jestem członkiem dwóch prestiżowych stowarzyszeń medycznych: Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Refrakcyjnej i Zaćmy (European Society of Cataract and Refractive Surgery – ESCRS).

Ponadto jestem autorem oraz współautorem kilkudziesięciu publikacji związanych z tematem chirurgii okulistycznej i soczewek wieloogniskowych.

 

Na co dzień stale poszerzam swoją wiedzę oraz umiejętności, tak aby wykorzystać je w leczeniu Państwa – moich Pacjentów. Dzięki dostępowi do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz stałej nauce aktualizuję również ofertę zabiegową. Obecnie lista wykonywanych przeze mnie procedur zabiegowych poszerzyła się o najnowocześniejsze metody leczenia zespołu suchego oka – IPL oraz Lipiflow – dostępne obecnie w placówce w Mikołowie. Zapraszam serdecznie na konsultacje!

.